Tri 1: שינוי טיזר שונה - הריון

Tri 1: שינוי טיזר שונה

לשבת ישר עם הברכיים כפופות, העקבים למטה בהונות הרים. להגיע שתי הידיים מולך בגובה העיניים כפי שאתה למשוך את שרירי הבטן שלך ולעשות קגל. מחזיק את הקאגל, שואף, ואז נושף תוך כדי להישען לאחור, מתנודד מהירכיים. שמירה על הגוף ישר, פונים מעט ימינה ולהגיע יד ימין שלך בצד. שאפו תוך כדי חזרה למצב ההתחלה. לעשות 6 חזרות בכל צד, עובד עד 10.

עבור 1 העבר 2 | העבר 3 | העבר 4 | עבור 5

א ב