שיקולים אתיים - הריון

שיקולים אתיים

ייתכן שלא היית מודע לכך שקיימות שאלות אתיות כלשהן בנוגע למניעת הריון. עבור חלק, יש שיקולים אתיים למין מחוץ לנישואין או שימוש באמצעי מניעה מכל סוג שהוא. הדאגה העיקרית ייתכן שתרצה להיות מודע מנקודת מבט אתית כוללת את אופן הפעולה של אמצעי מניעה. באופן ספציפי, שיטות מניעה הכרוכות בשינוי בטנה של הרחם כדי למנוע השתלה מן התרחשות ליצור בעיה מוסרית או מוסרית עבור אנשים מסוימים.

רוב האנשים מאמינים שהחיים מתחילים בהתעברות, בעוד אחרים מאמינים שזה מתחיל בהשתלה. הנושא האתי מתפתח עבור אנשים שמאמינים שהחיים מתחילים בהתעברות. כאשר שיטות מניעה לא מצליחות למנוע ביוץ או הפריה, שינוי רירית הרחם משמש כדי למנוע את ביצית מופרה או "החיים" מן ההשתלה בקיר הרחם. זה פעולה זו משאירה אנשים מאמינים שהם חצו גבול מוסרי.