חומרים מסוכנים במהלך הריון - הריון

חומרים מסוכנים במהלך הריון

מודאג לגבי משהו שאתה עלול להיות חשוף בזמן ההריון או סיעוד? בקר משרד המידע טרטולוגיה לקבלת מידע עדכני על חומרים מסוכנים. ישנם גיליונות עובדה ותשובות לשאלות נפוצות אודות חשיפה לתרופות ספציפיות, מוצרי צמחים, דלקות וחיסונים, מצבים רפואיים, חומרים בלתי חוקיים וחשיפות נפוצות אחרות.